Zameranie výroby

Upínacia technika

Výrobný program prevládajú upínacie systémy. Ide o sústruženie frézovanie tvarovo zložitých súčiastok, ktorých výroba prebieha na počítačom riadených sústruhoch a na 4 a 5 osích CNC obrábacích centrách.

Zákazková výroba

Voľné výrobné kapacity vzniknuté najmǎ modernizáciou strojového parku a vylepšením technologických procesov sú využívané na zákazkovú výrobu podľa technickej dokumentácie odberateľov.

vyroba upinacia technika zakazkova vyroba koroll